امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اسفندماه است و برای ما ایرانیان این ماه یادآور خانه تکانی و شست و شوی کامل خانه و اسباب وسایل آن است. از دیرباز در کشور ما ماه ها و خصوصا روزهای آخرسال برای استقبال از فصل بهار و سال نوی خورشیدی غبار روبی و گردگيری از خانه رواج داشته است که نمادی از نوشدن و تازه شدن است. ایرانیان اعتقاد دارند که انجام این سنت زیبا که شامل دور ریختن وسایل قدیمی و تمیز کردن و شست و شوی کامل خانه است با نو شدن سال و آغاز فصل زیبای بهار یکی می شود و باعث می شود که سال نو سرشار از سرزندگی، طراوت و شادابی باشد.